Програма Иновации и конкурентноспособност

Проект BG16RFOP002-2.073-18307-C01

Главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: АЙ ЕР БИ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.09.2020г.
Край: 25.12.2020г.