Подкрепа за малки предприятия

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.089-0964-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и цел : Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Бенефициент: АЙ ЕР БИ ЕООД
 
Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв.
европейско и  0 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 13.10.2021г.
Край: 13.01.2022г.